Varausehdot

Nämä ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi ja varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % majoitushinnasta) eräpäivään mennessä. Loppusuoritus on maksettava 30 vrk ennen majoituksen alkua. Viime hetken varauksista (majoituksen alkuun vähemmän kuin 30vrk) peritään kaikki maksut välittömästi.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan Ruka Unelma Oy:lle ennen majoituksen alkua.

Emme luovuta mökkiä jälleen vuokraukseen Esim. muille majoitus firmoille välitettäväksi! Mökin varaajan täytyy olla myös mökkiin majoittuja.

 

Avaimen luovutuksesta sovitaan 2-3 päivää ennen majoituksen alkua huoltoyhtiön kanssa ellette saavu klo 18 mennessä tulopäivänä majoituskohteeseen. Huoltoyhtiön yhteystiedot ja ajo-ohjeet ovat loppulaskun yhteydessä. Avain luovutetaan maksukuittia vastaan.

Minimivarausajat Joulu,
Uudenvuodenaika, ja hiihtoloma viikot 8 -9 minimivarausaika 1 viikko ja alkamispäivä Sunnuntai (Su-Su).
Muina aikoina minimivarausaika kohteeseen hinnaston mukaan tai muuten sovittuna alkamispäivä voi olla mikä tahansa.

 

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00

Kohteen vuokraan sisältyy lomahuoneiston vapaa käyttöoikeus, vuodevaatteet (patjat, peitteet, tyynyt), polttopuut ja perusastiasto. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet sekä wc-paperit yms. Asiakas vastaa majoituskohteessa roskien pois viennistä ulkoroskikseen sekä astioiden tiskauksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä. Mikäli näitä toimenpiteitä ei ole suoritettu, Ruka Unelma Oyllä on oikeus periä asiakkaalta erillisen lisäsiivousmaksun *).

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu majoitusta varattaessa. Mikäli ilmenee että huoneistossa on majoittunut enemmän väkeä kuin on ilmoitettu, voimme veloittaa lisämaksun 50€ / ylimääräinen henkilö. Huoneistot on tarkoitettu 10+1 henkilölle. Tupakointi on kielletty kaikissa kohteissa.

Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehdessä. Lemmikit eivät saa oleskella vuoteissa tai huonekaluilla.

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot suoraan omistajalle. Kaikki majoituskohteen varustuksen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan huoltoyhtiölle. Esimerkiksi mikäli majoituskohdetta ei ole siivottu kunnolla on siitä ilmoitettava huoltoyhtiöön heti (Pertti Saapunki 0400586889). Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

 

*) Lisäsiivousmaksu 100 €

 

Peruutusehdot

Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti Ruka Unelma Oylle. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Mikäli peruutus tehdään vähintään 30vrk ennen majoituksen alkua, palautetaan ennakkomaksu lukuun ottamatta peruutuskuluja 50€. Peruutuksen tapahtuessa alle 30 vrk ennen majoituksen alkua, pidätetään aina ennakkomaksu. Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista ( alle 30 vrk ennen majoituksen alkua ) peritään koko maksu ellei kohdetta saada uudelleen vuokratuksi. Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen läheisensä vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen johdosta ennen majoituksen alkua, palautetaan majoitusvuokra vähennettynä peruutus- ja toimistokuluilla 50 €. Tällöin on toimitettava lääkärintodistus peruutuksen syystä.

Peruutukset  maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.

Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa
(pandemia/epidemia) Rukaunelma Oy:n normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia.  Varatessaan mökin asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Ruka Unelma Oyllä on oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeur, voi Ruka Unelma Oy perua varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli ennakko- tai loppumaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä Ruka Unelma Oy:llä on oikeus perua varaus ellei varaajalta saada maksua.

Ruka Unelma Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole aiheutunut Ruka Unelma Oy:sta ja jonka seurauksia Ruka Unelma Oy ei kohtuudella voinut estää. Ruka Unelma Oy ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista , jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä

Pidämme oikeuden hintojen muutoksiin.